Sunday, October 22, 2017

VỀ NGHE TIẾNG ĐẠI NGÀN

.


VỀ NGHE TIẾNG ĐẠI NGÀN

Chờ người, chờ một cung đàn
Bậc cung trầm bổng, thơ thênh thang đời
Chờ em tà lụa gọi mời
Chờ hoa nghiêng đóa lả lơi với tình
Chờ trăm năm cuộc ba sinh
Thoáng mây chợt đã lung linh tuổi trời
Chờ mai tóc bạc màu đời
Phai đi xuân sắc muộn lời yêu thương
Chờ ai mỏi gối dặm trường
Ngoảnh nhìn chân đã cuối đường em đi
Chờ đôi mắt tuổi xuân thì
Hóa thành nếp gấp thiên di mất rồi
Chờ tay người nắm bồi hồi
Thời gian xa mãi ly bôi hẹn thề
Chờ tình một cuộc đam mê
Trái tim đã lỗi. Đi về, về thôi
Dẫu đời trăm nỗi khúc nôi
Vẫn là em đấy như hồi xưa kia
Nửa con trăng dẫu đã chia...
Khép thành vòng nguyệt, đêm lìa ly tan
Chờ ngày đàn đá ngân vang
Ta về nghe tiếng đại ngàn thuở xưa...

Như Thương


Friday, October 20, 2017

ĐỒI XƯƠNG TRẮNG

.

Mẹ tóc bạc - ngồi giữa đồi xương trắng
Bới hoang tàn tìm tro bụi của con
Hồn ở đâu mà rừng cây vắng lặng
Bạn tù chôn, ngôi mộ lạng chẳng còn
Tàn chiến cuộc, con thành thân tù tội
Một chữ "tù", nghìn vạn nỗi oan khiên
Con chết đi không kịp lời trăn trối
Mảnh khăn sô, xin lạy tạ Mẹ hiền

Người thiếu phụ đứng trên đồi xương trắng
Hỏi Đất Trời chồng con ở phương nao
Thân xác anh trải bao mùa mưa nắng
Tan rữa rồi, chìm khuất giữa trăng sao
Viên đạn cuối - đêm vinh danh ngày tử
Thoát khỏi nòng: Tiếng súng, tiếng xung phong
Anh chết trận máu nhuộm hồng trang sử
Xé khăn tang. Em quả phụ. Mất chồng

Đứa con dại tìm ba: đồi xương trắng
Ba xa nhà khi con trẻ ngây thơ
Tiếng bập bẹ Ba... Ba... Lòng mẹ đắng
Ba sẽ về... Ngày đoàn tụ như mơ
Hình ảnh Ba oai hùng: Người lính trận
Tiếng núi sông bao trai trẻ lên đường
Mẹ kể chuyện, trong mắt người lệ ngấn...
Đất nước mình, bao oan nghiệt tang thương

Như Thương